publicerad: 2021  
aktion aktionen aktioner
akt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
aktivt in­gripande ofta i kritisk situation av polis el. militär
protestaktion; upprensningsaktion
en aktion (för/mot någon/något/att+verb/sats)
en aktion (för någon)
en aktion (för något)
en aktion (för sats)
en aktion (för att+verb)
en aktion (mot någon)
en aktion (mot något)
en aktion (mot sats)
en aktion (mot att+verb)
fackliga aktioner; militära aktioner; gå till aktion; trots brist på personal lyckades man genom­föra aktionen
spec. något ålderdomligt (sjö)drabbning
äv. ut­vidgat sätt att agera särsk. om skåde­spelares åt­börder och mimik
regissören granskade kritiskt skåde­spelarnas aktion
äv. åtal in­för dom­stol särsk. för ämbets­brott
äv. i fråga om for­don, maskiner eller dylikt verksamhet
det var intressant att se den stora gräv­maskinen i aktion
belagt sedan 1614; av lat. ac´tio 'handling', till ag´ere 'handla'; jfr ur­sprung till agera, aktie