publicerad: 2021  
radie radien radier
radi·en
substantiv
ra´die
(längden av) sträcka från medel­punkten av en cirkel till en punkt på dess om­krets
(inom) en radie (av/på mått)
(inom) en radie (av mått)
(inom) en radie (mått)
en cirkel med radien 5 cm
äv. om (längden av) mot­svarande sträcka i ett klot
jordradie
äv. något mindre exakt
in­om en radie av 50 km bor tio miljoner människor
belagt sedan 1729; till lat. rad´ius 'stråle; stav; hjuleker'; jfr ur­sprung till radio, radium, räjong