publicerad: 2021  
akvarium akvariet akvarier
akv·ari·et
substantiv
[-va`-] el. [-va´-]
vattenbehållare för mindre vatten­djur och vatten­växter för hemma­bruk
akvariefisk; akvarieväxt
äv. om samling av sådana behållare för musei- el. forsknings­ända­mål
ibland bildligt, sär­skilt om in­glasat (serverings)ut­rymme
belagt sedan 1861; av lat. aqua´rium 'vattenbehållare' till aqua´rius 'som hör till vatten'