publicerad: 2021  
alg algen alger
substantiv
[al´j]
ofta plur. (typ av) en- eller flercellig, huvud­sakligen vatten­levande bål­växt som inne­håller klorofyll och har stor betydelse som syre­producent och första länk i närings­kedjan; kan ibland orsaka obalans i den, t.ex. fisk­död
algflora; brunalg; grönalg
det var lite för mycket alger i vattnet vid badplatsen
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons skrifter (Nordling)); formen alg 1814; fornsvenska alga; av lat. al´ga 'tång; sjö­gräs'