publicerad: 2021  
allsköns ingen böjning
all|­sköns
adjektiv
all`sköns
ofta något ned­sättande som är av diverse skilda slag och (ofta) gör ett brokigt el. förvirrande in­tryck
all­sköns ockulta besynnerligheter; det var all­sköns löst folk på festen
äv. neutralt all tänkbar
i all­sköns ro
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska alskyns, alzsköns, till alder 'all' och kyn 'slag'; jfr ur­sprung till kön