publicerad: 2021  
allätare all­ätaren, plural all­ätare, bestämd plural allätarna
all|­ät·ar·en
substantiv
all`ätare
(dägg)djur som lever av föda från både växt- och djur­riket
svin är all­ätare
äv. ut­vidgat var­dagligt person som äter det mesta
äv. bildligt
i fråga om litteratur är hon en all­ätare
belagt sedan 1860