publicerad: 2021  
amorf amorft amorfa
a·morf
adjektiv
[-mår´f]
som saknar form och struktur konkret el. abstrakt
glas är ett amorft material; i språket struktureras den amorfa verkligheten
belagt sedan 1865; av grek. am´orphos med samma betydelse, till a- 'ej' och morphe´ 'form'