publicerad: 2021  
amorteringsfri amorterings­fritt amorterings­fria
a·mort·er·ings|­fri
adjektiv
amorte`ringsfri
som inte behöver amorteras över huvud taget el. under viss tid
lånet är amorterings­fritt första året
äv. om mot­svarande tids­perioder betalningsfri
vi erbjuder två amorterings­fria månader om året
belagt sedan 1878