publicerad: 2021  
andelsförening andels­föreningen andels­föreningar
an·dels|­för·en·ing·en
substantiv
an`delsförening
samman­slutning för tillvara­tagande av med­lemmarnas ekonomiska intressen särsk. av jord­brukare
de startade en andels­förening för att gemensamt bygga en vind­snurra
belagt sedan 1856