publicerad: 2021  
andlig andligt andliga
and·lig
adjektiv
an`dlig
som gäller själs­livet särsk. med tanke på högre värden
människans andliga behov; andlig förnyelse; den andliga spisen ut­gjordes av ett före­drag om det skönas roll
spec. som har att göra med (ut­övandet av) religion
andliga sånger; en andlig förnyelse
det andliga ståndet se stånd
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska andeliker