publicerad: 2021  
andrahandsbutik andrahands­butiken andrahands­butiker
andra·hands|­but·ik·en
substantiv
an`drahandsbutik
butik som säljer begagnade varor särsk. kläder
belagt sedan 1974; efter engelska second-hand shop med samma betydelse