publicerad: 2021  
ekvation ekvationen ekvationer
ekv·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
likhet mellan två matematiska ut­tryck som vanligen inne­håller en el. flera obekanta, ofta betecknade "x", "y" etc.
ekvationsräkning; ekvationssystem; andragradsekvation
ekvationer av första och andra graden; ekvationen 2x + 3 = 9 har lösningen x = 3
äv. bildligt, spec. i ut­tryck för oförenliga krav eller dylikt
livsekvation; mordekvation
en ekvation som inte går ihop; de ökade kraven på sjuk­vården i kombination med spar­kraven är en omöjlig ekvation
belagt sedan 1740; av lat. æqua´tio 'jämn fördelning', till æ´quus 'jämn'; jfr ur­sprung till egal