publicerad: 2021  
1androgyn androgynen androgyner
andro·gyn·en
substantiv
[-jy´n]
något ålderdomligt mänsklig varelse med både kvinnliga och manliga köns­organ ev. mindre ut­vecklade
nu­mera äv. person med både manligt och kvinnligt ut­seende och sätt
belagt sedan 1779; till grek. ane´r, genitiv andros´ 'man' och gyne´ 'kvinna'
2androgyn androgynt androgyna
andro·gyn
adjektiv
[-jy´n]
något ålderdomligt som har både manliga och kvinnliga (köns)egenskaper
nu­mera äv. ut­vidgat med av­seende på ut­seende och sätt
en vitsminkad androgyn skåde­spelare
belagt sedan 1832; se ur­sprung till 1androgyn!!