publicerad: 2021  
andtäppa andtäppan
and|­täpp·an
substantiv
an`dtäppa
svårighet att andas
han hade an­gripits av till­fällig and­täppa
belagt sedan 1578; till sv. dial. täppa 'täppthet'; jfr ur­sprung till 2täppa