publicerad: 2021  
angrepp an­greppet, plural an­grepp, bestämd plural an­greppen
an|­grepp·et
substantiv
an`grepp
1 direkt an­fall särsk. om handling av kortare var­aktighet
bombangrepp
ett angrepp (mot/på någon/något)
ett angrepp (mot någon)
ett angrepp (mot något)
ett angrepp (någon)
ett angrepp (något)
ett väpnat an­grepp; ett militärt an­grepp; den berusade mannen gick till an­grepp mot polisen
äv. om (hård och aggressiv) kritik
hårda an­grepp i val­rörelsens slut­skede; hon gick till an­grepp mot det traditionella könsrolls­tänkandet
belagt sedan 1495 (kungörelse utfärdad av rikets råd (Styffe)); fornsvenska angrep; till angripa
2 skadlig in­verkan av något slag, t.ex. kemisk
rostangrepp; svampangrepp
ett angrepp (något)
an­grepp av snyt­bagge
belagt sedan 1881