publicerad: 2021  
angripa angrep angripit angripen angripna, presens angriper
verb
an`gripa
1 gå till fysiskt an­grepp mot någon el. något
någon angriper (någon/något)
någon angriper (någon)
någon angriper (något)
djur angriper någon/djur
djur angriper djur
djur angriper någon
fienden an­grep staden i gryningen
äv. bildligt (hårt och aggressivt) kritisera
debattörerna an­grep häftigt regeringens ekonomiska politik
belagt sedan 1534; av lågtyska angripen, tyska angreifen med samma betydelse; jfr ur­sprung till gripa
2 in­verka skadligt på någon el. något; om sjukdom, gift etc.; ofta genom medicinsk el. kemisk på­verkan
något angriper någon/något
något angriper någon
något angriper något
under­sidan av bilen var an­gripen av rost; giftet an­griper centrala nerv­systemet
belagt sedan 1718
3 välja metod för behandling av
någon angriper något (sätt)
hur ska vi an­gripa problemet?
belagt sedan 1626
angripaangripande