publicerad: 2021  
anhängare an­hängaren, plural an­hängare, bestämd plural anhängarna
an|­häng·ar·en
substantiv
an`hängare
person som hel­hjärtat stöder viss före­teelse t.ex. en idé, en person, ett parti etc.
partianhängare; regeringsanhängare
någons anhängare
en anhängare av/till någon/något
en anhängare av någon
en anhängare av något
en anhängare till någon
en anhängare till något
premiär­ministerns trognaste an­hängare; han är ingen an­hängare av kamp­sporter; de vann en hel del nya an­hängare till partiet strax före valet
belagt sedan 1517 (brev från riksföreståndaren Sten Sture (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska anhängiare; av tyska Anhänger med samma betydelse, till hängen 'hänga'; jfr ur­sprung till anhang