publicerad: 2021  
ankra ankrade ankrat
verb
ank`ra
förtöja (far­tyg) vid botten med hjälp av ankare
ankra (något) (någonstans)
de ankrade på redden
äv. om far­tyget
skeppet ankrade på redden
belagt sedan 1696; till 1ankare!!
ankraankrande, ankring