publicerad: 2021  
annaler plural
ann·al·er
substantiv
anna´ler
förteckning i tids­följd över in­träffade viktigare händelser
spec. historiskt kronologiskt ordnade men i övrigt osystematiska källor
belagt sedan 1822; av lat. anna´les med samma betydelse, till ann´us 'år'; jfr ur­sprung till anno