publicerad: 2021  
anpassa sig anpassade anpassat
verb
an`passa sig
rätta sig efter om­givningen, och ibland smälta in i den
någon anpassar sig (efter/till någon/något)
någon anpassar sig (efter någon)
någon anpassar sig (efter något)
någon anpassar sig (till någon)
någon anpassar sig (till något)
Sverige måste an­passa sig till vad som gäller i övriga Europa; hans far­fars bror emigrerade till USA och an­passade sig bra
belagt sedan 1889
anpassa siganpassande, anpassning