publicerad: 2021  
rätta sig rättade rättat
rätt·ar sig
verb
rätt`a sig
följa och an­passa sitt handlande efter gällande regler eller dylikt
någon rättar sig (efter någon/något/sats)
någon rättar sig (efter någon)
någon rättar sig (efter något)
någon rättar sig (efter sats)
vi måste rätta oss efter bestämmelserna
rätta och packa sig efter något an­passa sig efter någotde an­ställda i Sverige får rätta och packa sig efter vad de ut­ländska ägarna beslutar
belagt sedan 1477 (Skrå-Ordningar); fornsvenska rätta sik