publicerad: 2021  
antirasist
anti|­ras·ist
substantiv
[-is´t] el. [an`ti-]
an­hängare av antirasism
MOTSATS rasist
i sam­band med demonstrationen blev det bråk mellan höger­extremister och anti­rasister
belagt sedan 1969