publicerad: 2021  
apodiktisk apodiktiskt apodiktiska
apo·dikt·isk
adjektiv
apodik´tisk
sär­skilt filosofi oemotsäglig
apodiktisk evidens
belagt sedan 1799; ur grek. apodeiktikos´ 'bevis­kraftig; ovedersäglig'; jfr ur­sprung till deiktisk