publicerad: 2021  
apomixis ingen böjning
apo·mix·is
substantiv
apomix´is
(typ av) asexuell förökning hos växter och djur
belagt sedan 1929; av grek. apo´ 'bort, av' och mix´is 'blandning, parning'