publicerad: 2021  
apposition appositionen appositioner
ap·pos·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
typ av (vanligen efter­ställd) bestämning till substantiviskt ut­tryck
i frasen "Karl, kung av Sverige" är "kung av Sverige" apposition
belagt sedan 1810; av lat. apposit´io 'till­fogande', till ad´ 'till' och po´nere 'lägga; sätta; ställa'; jfr ur­sprung till position