publicerad: 2021  
arabesk arabesken arabesker
arab·esk·en
substantiv
arabes´k
ornament med stiliserade bladrankor ur­sprungligen i islamisk konst
äv. om andra islamiska ornament
äv. bildligt om andra konst­arter, sär­skilt musiken (stycke med) ut­smyckande element
Schumanns arabesk i A-dur
belagt sedan 1782; via franska av ita. arabesco 'arabisk; arabesk'