publicerad: 2021  
arameiska arameiskan
arame·isk·an
substantiv
arame´iska
ett semitiskt språk som talades bl.a. i Palestina på Jesu tid
() arameiska
belagt sedan 1819; till hebr. Aram 'Syrien'