publicerad: 2021  
arbetsnamn arbets­namnet, plural arbets­namn, bestämd plural arbets­namnen
arbets|­namn·et
substantiv
ar`betsnamn
provisoriskt namn på något som håller på att färdig­ställas
"Guld­kalven" är arbets­namnet på hans nästa roman
belagt sedan 1950-talet; efter engelska working title med samma betydelse