publicerad: 2021  
area arean areor
are·an
substantiv
a´rea
sär­skilt i matematiskt fack­språk storleken av en yta
areaberäkning
arean (av något) en area (mått)
en triangel med arean 1 kvadrat­decimeter
belagt sedan 1743; av lat. a´rea 'jämn plats; yta'; jfr ur­sprung till ar