publicerad: 2021  
arkeologi arkeologin
arkeo·login
substantiv
[-gi´]
en vetenskap som med stöd av materiella lämningar studerar äldre tiders mänskliga kultur särsk. om studiet av kulturer utan bevarade skriftliga vittnes­börd
järnåldersarkeologi
klassisk arkeologi; grekisk arkeologi
äv. ut­vidgat (sär­skilt i sammansättn.)
industriarkeologi
belagt sedan 1817; av grek. arkhaiologi´a 'forn­kunskap', till arkhai´os 'gammal; forn­tida' och log´os 'lära; teori'