publicerad: 2021  
armbrytning arm­brytningen arm­brytningar
arm|­bryt·ning·en
substantiv
ar`mbrytning
kraft­mätning mellan två personer som försöker pressa ner var­andras under­armar
belagt sedan 1878