publicerad: 2021  
aspirera aspirerade aspirerat
verb
aspire´ra
1 ha vissa an­språk eller förhoppningar med el. utan berättigande
någon aspirerar på något/att+verb
någon aspirerar på något
någon aspirerar på att+verb
han aspirerar på chefsbefattningen; laget aspirerar även i år på en topplats
belagt sedan 1716; av lat. aspira´re 'andas; närma sig; efter­sträva'; jfr ur­sprung till konspirera, spirant
2 ofta perfekt particip ut­tala med aspiration
någon aspirerar något
de ton­lösa klusilerna ("k", "p" och "t") är aspirerade i svenskan
belagt sedan 1748
aspireraaspirerande, aspirering, aspiration