publicerad: 2021  
aspirin aspirinet el. aspirinen, plural aspirin
a·spir·in·et
substantiv
aspiri´n
i neutrum ett feber­nedsättande och smärt­stillande läke­medel
aspirinet dämpade smärtan
äv. om tablett eller dylikt av detta i utrum
ta en aspirin mot huvud­värken
belagt sedan 1904; modern bildn. till lat. aspira´re 'andas'
jfr varu­märket Aspirin®