publicerad: 2021  
atonal atonalt atonala
a·ton·al
adjektiv
atona´l
som är obunden till ton­art och där­för ofta gör ett mindre melodiskt in­tryck
MOTSATS tonal
tolvtons­musik är atonal
någon gång äv. tondöv
belagt sedan 1929; till grek. a- 'ej' och ton´os 'ton'; jfr ur­sprung till 1ton!!