publicerad: 2021  
attentat attentatet, plural attentat, bestämd plural attentaten
at·tent·at·et
substantiv
attenta´t
vålds­handling som riktas mot viktigt men begränsat mål vanligen ut­förd av en­skild person el. mindre, upp­rorisk grupp; riktad särsk. mot makt­havare men äv. mot andra mål av betydelse
attentatsman; bombattentat; självmordsattentat; sprängattentat
ett attentat (mot/på någon/något)
ett attentat (mot någon)
ett attentat (mot något)
ett attentat (någon)
ett attentat (något)
det fjärde attentatet mot tsaren lyckades; attentatet mot synagogan fördöms
äv. all­männare
attentaten mot den demokratiska samhälls­ordningen
belagt sedan 1821; av lat. attenta´tum (cri´men) 'försök (till brott)', till ad´ 'till' och tenta´re 'försöka'; jfr ur­sprung till tentera