publicerad: 2021  
avatar avataren avatarer
avatar·en
substantiv
avata´r
en guds uppenbarelseform på jorden i människo- el. djur­gestalt
guden Vishnu sägs ha fram­trätt som avatar i tio olika gestalter
nu­mera ut­vidgat, spec. representation av an­vändare eller spelare i roll­spel m.m. vanligen på inter­net
spec. äv. representation i form av en bild för an­vändare på chatt­sida, forum eller dylikt
belagt sedan 1961; i utvidgad betydelse sedan mitten av 1990-talet; till sanskrit avatara 'ned­stigande (av en gudom från himlen)'