publicerad: 2021  
avdunsta avdunstade avdunstat
verb
a`vdunsta
fort­löpande över­gå till ånga vid ytan och där­igenom efter hand försvinna om vätska
något avdunstar
bensin av­dunstar lätt
äv. låta gå bort som ånga
något avdunstar något
selleri av­dunstar mycket vatten vid rums­temperatur
äv. bildligt försvinna
någon avdunstar
mitt under den värsta upp­ståndelsen av­dunstade de i all stillhet
belagt sedan 1734; se ur­sprung till dunst
avdunstaavdunstande, avdunstning