publicerad: 2021  
-gill -gillt -gilla
-gill·are
adjektiviskt slutled
som stämmer med överens­kommelse eller regel särsk. i juridiskt av­seende
äv. all­männare som är som sig bör
belagt sedan 800–900-talet (runristad järnring, Forsa, Hälsingland (Åhlén)); runform -kilan (ack.); identiskt med gill