publicerad: 2021  
avlastare av­lastaren, plural av­lastare, bestämd plural avlastarna
av|­last·ar·en
substantiv
a`vlastare
sär­skilt sjö­fart an­ordning som över­tar belastning på lina
vinschavlastare
belagt sedan 1977