publicerad: 2021  
1avresa avresan avresor
av|­res·an
substantiv
a`vresa
på­börjande av resa från viss plats
JFR avfärd
avresedag
avresan (från något) (till något)
dagen för av­resan närmade sig mer och mer
belagt sedan 1647
2avresa avreste avrest, presens avreser
verb
a`vresa
på­börja resa från viss plats
avresa (från något) (till något)
hon av­reste från Stock­holm klockan 12.15
belagt sedan 1622
avresaavresande, 1avresa