publicerad: 2021  
avrinning av­rinningen av­rinningar
av|­rinn·ing·en
substantiv
a`vrinning
bortrinning av neder­börd från (större) om­råde
avrinning (från något) (till något)
av­rinningen i de norr­ländska älvarna är störst under vår och för­sommar
äv. om bortrinning av vatten från golv etc.
belagt sedan 1804