publicerad: 2021  
avräkna avräknade avräknat
verb
a`vräkna
äv. lös förbindelse, se räkna av räkna bort
någon avräknar något (från/mot något)
någon avräknar något (från något)
någon avräknar något (mot något)
han fri­gavs efter ett par månader efter­som han fick av­räkna häktningstiden
belagt sedan 1669 i sin nuvarande bet.; jfr fornsvenska afräkna 'göra upp räkning; ordna upp­görelse'
avräknaavräknande, avräkning