publicerad: 2021  
konto kontot konton
konto·na
substantiv
[kån`-] el. [kån´-]
1 räkning i bank där kundens och bankens mellan­havanden bok­förs
kontokort; kontonummer; kontoutdrag; bankkonto; kapitalkonto; lönekonto; personkonto; sparkonto
öppna ett konto; sätta in pengar på ett konto; ta ut pengar från kontot; spärra ett konto; av­sluta ett konto; länsa ett konto
hon har pengarna på ett konto i Schweiz
äv. data­teknik
adminkonto; mejlkonto; trollkonto
ett aktivt konto; man måste ha ett konto för att kunna logga in på sidan
skriva något på någons konto ge någon förtjänsten av eller skulden för någotän­nu en succé­pjäs kan skrivas på hennes konto
belagt sedan 1729; av ita. conto 'beräkning; räkenskap; räkning'; jfr ur­sprung till kontant, kontor
2 samman­ställning av räkenskaps­poster av samma slag på en debet- och en kreditsida
avräkningskonto; debetkonto; kreditkonto
bok­föra på konto; kreditera någons konto; debitera någons konto
äv. utgiftspost i budget
klädkonto; matkonto; reklamkonto; representationskonto; resekonto
äv. bildligt om icke-ekonomiska om­råden (ibland skämtsamt)
pluskonto; syndakonto
belagt sedan 1771