publicerad: 2021  
avspegling av­speglingen av­speglingar
av|­spegl·ing·en
substantiv
a`vspegling
åter­givning (av något) som spegel­bild
avspegling (av något)
äv. bildligt troget ut­tryck vanligen för något abstrakt
modet är en av­spegling av tiden vi lever i
belagt sedan 1818