publicerad: 2021  
avsomna avsomnade avsomnat
verb
a`vsomna
något hög­tidligt dö lugnt och stilla
JFR avlida
någon avsomnar
hon av­somnade i sitt 87:e levnadsår
nu­mera vanligen bildligt upp­höra, läggas ned
något avsomnar
det saligen av­somnade litterära magasinet; den nu­mera av­somnade freds­processen
belagt sedan 1526
avsomnaavsomnande