publicerad: 2021  
avsteg av­steget, plural av­steg, bestämd plural av­stegen
av|­steg·et
substantiv
a`vsteg
mindre av­vikelse särsk. från fast­ställt handlingsmönster
avsteg (från något)
det finns vissa möjligheter för arbets­givaren att göra av­steg från turordnings­reglerna
belagt sedan 1734