publicerad: 2021  
avverkning av­verkningen av­verkningar
av|­verk·ning·en
substantiv
a`vverkning
det att av­verka skog
avverkningsförbud; föryngringsavverkning; slutavverkning
avverkning (av något)
äv. med tanke på den av­verkade mängden
den årliga av­verkningen över­steg 80 miljoner kubik­meter
belagt sedan 1825