publicerad: 2021  
bacill bacillen baciller
bac·ill·en
substantiv
bacill´
ej i fack­mässiga samman­hang typ av sjukdomsalstrande mikro­organism
han fick någon konstig bacill när han var utom­lands
spec. i fack­språk stav­formig bakterie
äv. bildligt om andligt smitto­ämne eller dylikt
den bruna bacillen smittade många på 1930-talet
belagt sedan 1878; 1897 i bildlig bemärkelse; av medeltidslat. bacill´us med samma betydelse, diminutiv till lat. bac´ulum 'käpp, stav'; jfr ur­sprung till baguette