SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`sa verb ~de ~t dås·arvila med kroppen (inklusive hjärnan) nästan helt av­kopplad NollJFRcohyponymhalvsova ligga och dåsa i sol­skenetdåsasedan 1883jfr no. dosa ’stanna; vila’ och sv. dial. dusa ’slumra’; ev. besl. med dus Subst.:vbid1-139756dåsande; vbid2-139756dås