publicerad: 2021  
bakarv bak­arvet, plural bak­arv, bestämd plural bak­arven
bak|­arv·et
substantiv
ba`karv
arv som till­faller någon av den av­lidna personens föräldrar eller far- eller mor­föräldrar
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska bakarf; till 1bak!!; jfr ur­sprung till bröstarv